Make your own free website on Tripod.com

Laman Utama

Pengurusan Sekolah

Profil Sekolah

Kurikulum

Kokurikulum

PIBG

Maklumat Semasa

Buku Pelawat

Profil Sekolah

Sejarah Sekolah
Lokasi Sekolah
Falsafah Sekolah
Objektif Sekolah
Lencana Sekolah
Lagu Sekolah
Piagam Pelanggan

Falsafah Sekolah

Mempunyai keupayaan, kemahiran, kecekapan, pengetahuan serta kebolehan ikhtisas dalam memberikan pendidikan sempurna lagi bermutu untuk memajukan pendidikan di sekolah.

Berkeupayaan menyediakan tenaga pengajar serta sedia memikul tanggungjawab melahirkan manusia yang sedia memberikan sumbangan positif kepada agama, bangsa dan negara.

Memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan serta potensi yang berbeza-beza, menambah pengalaman bagi memenuhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani untuk berkembang maju dari segi intelek
.

| Laman Utama | Pengurusan Sekolah | Kurikulum | Kokurikulum |
|
PIBG | Maklumat Semasa | Buku Pelawat |