Make your own free website on Tripod.com

 

| Home | Hari Pasaria |


Perbincangan serius En Isa dengan seorang ibu pelajarTn Hj Khalid dan En Gan menerangkan sesuatu
kepada ibu bapa yang hadir


 
Guru tingkatan 1 Nilam Cik Haslina bersama
seorang ibu pelajar kelasnya