Make your own free website on Tripod.com

Laman Utama

Pengurusan sekolah

Profil sekolah

Kurikulum

okurikulum

PIBG

Maklumat Semasa

Buku Pelawat

Profil Sekolah

Sejarah Sekolah
Lokasi Sekolah
Falsafah Sekolah
Objektif Sekolah
Lencana Sekolah
Lagu Sekolah
Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

  1. Mendidik pelajar supaya beragama dan mematuhi perintah Tuhan.
  2. Membimbing pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
  3. Melahir insan yang berilmu, berfikiran matang, berdaya juang, produktif, berinovatif dan berketrampilan menjurus kepada matlamat Wawasan 2020
  4. Melahir pelajar-pelajar berbudaya penyayang kepada diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
  5. Membimbing pelajar-pelajar ke arah kecemerlangan akedemik dan kokurikulum.
  6. Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, menarik dan harmoni.
  7. Bersedia menerima dan melayani pelanggan dan pelawat yang berurusan dengan sekolah.

| Laman Utama | Pengurusan Sekolah | Kurikulum | Kokurikulum |
|
PIBG | Maklumat Semasa | Buku Pelawat |